Ασφαλής χώρα η Τουρκία για τους Σύρους πρόσφυγες λέει η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, διατάσσοντας την επαναπροώθηση δύο Σύρων στην γείτονα, οι οποίοι αντέδρασαν δια της δικαστικής οδού στην απόρριψη των αιτημάτων τους για την παροχή ασύλου στη χώρα μας.

Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι – οι συγκεκριμένοι- δεν κινδυνεύουν αν επιστρέψουν στην Τουρκία, μετά και την συμφωνία μεταξύ της γείτονος και της ΕΕ για κοινό σχέδιο δράσης στην στήριξη των Σύρων υπηκόων. Επιπλέον, οι ανώτατοι δικαστές επισημαίνουν ότι οι προσφεύγοντες έχουν στην Τουρκία συγγενικούς δεσμούς, αφού εκεί βρίσκονται οι οικογένειες τους και οι συγγενείς τους.

Η απόφαση, αποτελεί πρόκριμα και για τους υπόλοιπους Σύρους που έχουν καταθέσει προσφυγές κατά των αποφάσεων των επιτροπών ασύλου, ωστόσο κάθε περίπτωση κρίνεται ξεχωριστά.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, ο νόμος 4375/2016 προβλέπει ότι οι ελληνικές Αρχές απορρίπτουν αίτηση διεθνούς προστασίας ως απαράδεκτη, εάν κρίνουν ότι μια χώρα συνιστά ασφαλή τρίτη χώρα για τον αιτούντα άσυλο. Κατά τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 4375/2016 μια χώρα θεωρείται ασφαλής τρίτη χώρα για ένα συγκεκριμένο πρόσφυγα, όταν πληρούνται σωρευτικά τα κριτήρια του εν λόγω νόμου, η «συνδρομή των οποίων εξετάζεται ανά περίπτωση και για κάθε αιτούντα χωριστά».

Το Δικαστήριο (υπ΄ αριθμ. 2347 και 2348/2017 αποφάσεις) απέρριψε ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς δύο Σύριων προσφύγων, κρίνοντας ότι η Τουρκία είναι ασφαλής χώρα και δεν υπάρχει ο κίνδυνος σοβαρής βλάβης (όπως είναι να υποστούν βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία) για τους πρόσφυγες που πρόκειται να επαναπροωθηθούν στην γείτονα χώρα. Έτσι, απέρριψαν τους ισχυρισμούς τους περί απειλής της ζωής τους και της ελευθερίας τους, εάν οδηγηθούν στην Τουρκία, καθώς αυτό δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο.