Το ζήτημα των συμβασιούχων στο Δημόσιο κατέλαβε μεγάλη έκταση συζήτησης κατά την διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου. Αν και αποτέλεσε γενική παραδοχή πως η λύση του δεν είναι μια εύκολη κατάσταση ήταν κοινή η πεποίθηση πως πρέπει άμεσα να βρεθεί μια διέξοδος.

Όπως έγινε κατανοητό κατά την διάρκεια της διαδικασίας, πρόκειται για ένα εξαιρετικά δυσεπίλυτο πρόβλημα και πολύ περίπλοκο σε τεχνικό επίπεδο. Το εν λόγω θέμα που αφορά περίπου 60.000 εργαζόμενους, έχει εξελιχθεί σε κεντρικό ζήτημα της επικαιρότητας και στην κυβέρνηση γνωρίζουν πως η επίλυσή του οφείλει να βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας.

Οι αρμόδιοι υπουργοί εξουσιοδοτήθηκαν να καταλήξουν άμεσα σε μια πρόταση και να την καταθέσουν προκειμένου να υπάρξει όσο πιο γρήγορα γίνεται μια λύση. Κύρια στόχευση της κυβέρνησης είναι να βρεθεί μια νόμιμη φόρμουλα ώστε οι συμβάσεις τους να μετατραπούν σε αορίστου χρόνου.