Ο συγκεκριμένος σκύλος μπορεί να υπακούσει διαδοχικές εντολές να τις τηρήσει άψογα. Μάλιστα ο ιδιοκτήτης του μοναδικού αυτού σκύλου επιδεικνύοντας  τις ικανότητες του, του δίνει απανωτές εντολές. Προς έκπληξη όλων, ο σκύλος υπακούει όλες τις εντολές σε κλάσματα δευτερολέπτου, ακόμα και όσες θα στοιχηματίζαμε πως δεν θα τηρήσει.

Απολαύστε τον είναι μοναδικός!

 

 

He's more disciplined than me

Опубліковано Awesome Animal Videos 24 квітня 2017 р.