Vốn Lưu Động Là Gì? Hướng Dẫn Cách Tính Và Áp Dụng Thực Tế Cách Tính Vốn Lưu Động Ròng

Vốn lưu động là yếu tố giúp hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp được vận hành liên tục và thường xuyên. Như vậy, có thể coi vốn lưu động là yếu tố đặc biệt quan trọng trong tài chính doanh nghiệp. Việc nắm vững về khái niệm, ý nghĩa cũng như cách quản lý vốn lưu động là điều cần thiết.

Đang xem: Vốn lưu động là gì? hướng dẫn cách tính và áp dụng thực tế

1. Vốn lưu động là gì?

1.1 Khái niệm vốn lưu động

Vốn lưu động chính là số tiền doanh nghiệp đầu tư để tạo ra tài sản lưu động của doanh nghiệp như nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng tồn kho, các khoản phải thu ngắn hạn…. 

*

3. Cách tính vốn lưu động

Qua các thông tin đã tìm hiểu về vốn lưu động trên đây thì có thể xác định vốn lưu động là yếu tố phản ánh liệu doanh nghiệp có khả năng đáp ứng những nghĩa vụ ngắn hạn hay không cũng như thời gian cần thiết để có thể đáp ứng được các nghĩa vụ này. Công thức xác định vốn lưu động của doanh nghiệp như sau: 

Vốn lưu động = Tài sản ngắn hạn Nợ ngắn hạn

Trong đó:

Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp là những tài sản mà doanh nghiệp có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong thời gian ngắn (Nợ ngắn hạn là những khoản nợ mà doanh nghiệp cần thanh toán trong thời hạn nhỏ hơn hoặc bằng 1 năm. Nợ ngắn hạn bao gồm các khoản phải trả ngắn hạn, các khoản vay ngắn hạn… Nợ ngắn hạn cũng được biểu hiện trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp.

4. Phân biệt vốn lưu động và vốn cố định

Vốn lưu động và vốn cố định có điểm giống nhau ở chỗ cả hai đều là nguồn vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, chúng lại có nhiều điểm khác nhau, bao gồm: 

Tham khảo ngay  Cách Tạo Tài Khoản Slack - Cách Đăng Ký Tài Khoản Slack Và Sử Dụng Cơ Bản
Vốn cố định Vốn lưu động
Khái niệm Vốn lưu động chính là số tiền doanh nghiệp đầu tư để tạo ra tài sản cố định của doanh nghiệp

Ví dụ: Tài sản cố định trị giá 1 tỷ đồng tại xưởng sản xuất được đầu tư bởi nguồn vốn cố định

Vốn lưu động chính là số tiền doanh nghiệp đầu tư để tạo ra tài sản lưu động để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra thường xuyên, liên tục

Ví dụ: tiền, các khoản tương đương tiền, hàng tồn kho

Đặc điểm Luân chuyển theo kỳ kinh doanhLuân chuyển nhiều lần vào giá trị sản phẩmKhi TSCĐ hết hạn sử dụng thì vòng tuần hoàn vốn kết thúcVốn cố định có giá trị không đổi trong suốt vòng tuần hoàn Dịch chuyển trong dòng tiềnLuân chuyển một lần vào giá trị sản phẩmKhi 1 kỳ sản xuất kinh doanh kết thúc thì kết thúc vòng tuần hoàn vốnVốn lưu động có thể thay đổi giá trị 
Các chỉ tiêu theo dõi Tài sản cố định Tiền, các khoản tương đương tiền, nợ phải thu ngắn hạn…
Phân loại Theo hình thái biểu hiện:TSCĐ vô hìnhTSCĐ hữu hình

Theo tình hình sử dụng thực tế:

TSCĐ đang sử dụngTSCĐ chưa đưa vào sử dụngTSCĐ đang chờ thanh lý

Theo hình thái biểu hiện:Vốn bằng tiềnVốn bằng hàng hóa

Theo vai trò:

Vốn lưu động trong dự trữ sản xuấtVốn lưu động trong khâu sản xuấtVốn lưu động trong lưu thông

Phân loại theo 1 số tiêu chí khác như:

Theo quan hệ sở hữuTheo nguồn hình thànhTheo thời gian huy động và sử dụng vốn

5. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động

Thông thường, người ta sử dụng Tỷ lệ vốn lưu động (Working capital ratio) để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, người ta cũng dùng một số chỉ tiêu khác như sau:

Sức sản xuất của vốn lưu động;Thời gian của một vòng chu chuyển;Hệ số đảm nhiệm của vốn lưu động;Sức sinh lời của vốn lưu động.

Công thức tính các chỉ tiêu:

Tỷ lệ vốn lưu động (Working capital ratio): phản ánh khả năng thanh toán các khoản nợ của một doanh nghiệp bằng cách sử dụng tài sản lưu động.

Xem thêm: Vix Chỉ Số Vix Và Ứng Dụng Đo Lường Nỗi Sợ Hãi Của Nhà Đầu Tư Trên Thị Trường

Tỷ lệ vốn lưu động = Tài sản ngắn hạn
Nợ ngắn hạn

Sức sản xuất của vốn lưu động: phản ánh tốc độ luân chuyển của vốn lưu động nhanh hay chậm, trong một chu kỳ kinh doanh vốn lưu động quay được bao nhiêu vòng:

Sức sản xuất của vốn lưu động = Tổng doanh thu tiêu thụ
Vốn lưu động bình quân

Thời gian của một vòng chu chuyển: thể hiện số ngày cần thiết cho một vòng quay của vốn lưu động trong kỳ phân tích.

Thời gian của một vòng chu chuyển = Thời gian của kỳ phân tích
Số vòng quay của vốn lưu động trong kỳ

Trong đó:

Vốn lưu động bình quân = Tổng vốn lưu động của 12 tháng
12
Vòng quay vốn lưu động = Doanh thu thuần
Vốn lưu động bình quân

Hệ số đảm nhiệm của vốn lưu động: phản ánh để được một đồng doanh thu tiêu thụ thì cần phải bỏ ra bao nhiêu đồng vốn lưu động.

Hệ số đảm nhiệm của vốn lưu động = Vốn lưu động bình quân
Tổng doanh thu tiêu thụ

Sức sinh lời của vốn lưu động: đánh giá khả năng sinh lời của vốn lưu động

Sức sinh lời của vốn lưu động = Lợi nhuận trước thuế
Vốn lưu động bình quân trong kỳ

6. Quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động

Vốn lưu động là điều kiện tiên quyết của hoạt động sản xuất kinh doanh tại mỗi doanh nghiệp. Vì vậy, các doanh nghiệp cần chú trọng trong công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động.

Xem thêm: Perfect Money Là Gì? Hướng Dẫn Đăng Ký Perfect Money (Pm) Mới Nhất 2022

Xác định nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp: Thông qua phân tích các chỉ tiêu tài chính và đánh giá nhu cầu vốn lao động của kỳ trước để lập kế hoạch cho vốn lưu động trong kỳ tiếp theo.Khai thác và sử dụng nguồn vốn động một cách hợp lý và linh hoạt: Chủ động lựa chọn nguồn vốn lưu động và cách sử dụng phù hợp theo từng giai đoạn và yêu cầu.Tăng cường công tác quản lý các khoản phải thu, hạn chế tối đa lượng vốn lưu động của doanh nghiệp bị chiếm dụng bởi đơn vị khác.Xây dựng biện pháp sử dụng vốn bằng tiền tạm thời nhàn rỗi có hiệu quả.Chú trọng công tác quản lý hàng tồn kho, giảm thiểu chi phí lưu kho của doanh nghiệp.Tổ chức và kiểm soát tốt việc quản lý tiêu thụ nhằm cải thiện và đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn lưu động.Xây dựng biện pháp phòng ngừa rủi ro.…

Trên thực tế, các doanh nghiệp luôn tìm đến sự hỗ trợ của công cụ quản trị tài chính, phần mềm tích hợp quản lý tổng thể thay vì chỉ sử dụng một phần mềm kế toán đơn thuần, rời rạc. Một số phần mềm kế toán như neaselida.news neaselida.news, neaselida.news SME có thể cung cấp tự động chỉ tiêu lợi nhuận này cũng như các chỉ số tài chính chuyên sâu khác, giúp chủ doanh nghiệp kịp thời ra quyết định điều hành. Cụ thể: 

Cung cấp đầy đủ các chỉ tiêu Doanh thu, chi phí, lợi nhuận trên Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh giúp doanh nghiệp đưa ra những quyết định sản xuất, kinh doanh hợp lý, hiệu quả.Cung cấp đầy đủ các số liệu báo cáo khác liên quan đến chi phí, lợi nhuận chi tiết đến từng mặt hàng, thị trường để CEO/chủ doanh nghiệp nắm bắt được mặt hàng, thị trường nào kinh doanh đang hiệu quả để có kế hoạch kinh doanh hợp lý.Dễ dàng nắm bắt tình hình doanh nghiệp thông qua nhiều thiết bị như moblie, laptop mọi lúc mọi nơi chỉ cần có kết nối internet.

Mời Quý Doanh nghiệp, Anh/chị kế toán doanh nghiệp đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày trải nghiệm phần mềm kế toán online neaselida.news neaselida.news. 

Rate this post
Tham khảo ngay  Thứ Cấp Là Gì - Ví Dụ Về Hàng Hóa Thứ Cấp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button