Hoạch Định Nhu Cầu Nguyên Vật Liệu MRP – Tăng Cường Hiệu Quả Sản Xuất

Mỗi doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh đa dạng các loại sản phẩm. Để sản xuất mỗi loại sản phẩm đòi hỏi sự sử dụng nhiều chi tiết, bộ phận và nguyên vật liệu (NVL) khác nhau. Việc quản lý số lượng và loại NVL này rất phức tạp và đòi hỏi sự cập nhật thường xuyên. Để giảm chi phí và tăng hiệu quả sản xuất, hoạch định nhu cầu NVL (MRP) ra đời.

Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu (MRP) là gì?

Hoạch định nhu cầu NVL là nội dung cơ bản của quản trị sản xuất, được xây dựng trên cơ sở công nghệ máy tính vào những năm 70. Phương pháp MRP giúp xác định số lượng dự trữ NVL và chi tiết bộ phận là nhỏ nhất, nhưng lại có sẵn khi cần sản xuất. Điều này đòi hỏi phải lập kế hoạch chính xác cho từng loại vật tư và chi tiết, và sử dụng máy tính để duy trì đơn đặt hàng và lịch sản xuất NVL.

Nhờ ứng dụng máy tính, phương pháp MRP giúp các doanh nghiệp lập kế hoạch chính xác và theo dõi các NVL một cách thuận tiện hơn. Phương pháp này giảm thiểu thời gian chờ đợi và trở ngại trong quá trình sản xuất, đồng thời tạo niềm tin cho khách hàng và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tham khảo ngay  Đất Ở Là Gì - Quy Định Của Pháp Luật Về Quyền Sử Dụng

Các phương pháp hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu

 1. MRP (Material Requirement Planning): Lập kế hoạch sản xuất dựa trên nguyên tắc không xét năng lực sản xuất.
 2. MRP II (Material Resource Planing): Điều chỉnh MRP I dựa trên năng lực sản xuất của doanh nghiệp.
 3. MRP III: Phát triển MRP II với các chương trình phần mềm chuyên dụng cho từng loại doanh nghiệp.

Mục tiêu của MRP

 • Giảm thiểu lượng dự trữ NVL.
 • Giảm thời gian sản xuất và cung ứng.
 • Tạo sự thoả mãn và niềm tin cho khách hàng.
 • Tạo điều kiện cho sự phối hợp giữa các bộ phận.
 • Tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Để triển khai MRP hiệu quả, các yêu cầu sau cần được đáp ứng:

 1. Hệ thống máy tính và chương trình phần mềm.
 2. Đội ngũ quản lý có trình độ và khả năng.
 3. Lịch trình sản xuất chính xác.
 4. Danh mục NVL và hồ sơ dự trữ NVL hoàn chỉnh.
 5. Báo cáo tồn kho chính xác.
 6. Thời gian cung ứng và sản xuất NVL.

Với MRP, doanh nghiệp có thể tăng cường hiệu quả sản xuất và giảm chi phí. Để biết thêm thông tin về MRP và các phương pháp quản trị khác, hãy truy cập Phunutiepthi.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button